Calamități naturale și schimbări climatice
Pregătirea din vreme a unor planuri de contingență pentru prevenirea și limitarea efectelor previzibile ale schimbărilor climatice

INDICATORI NATIONALI

Orizont 3 - Mediu - Cheltuieli pentru protectia aerului si a climatului ca procent in PIB - test

Definiție: Cheltuielile pentru protecția mediului cuprind cheltuieli curente interne (cheltuielile curente efectuate pentru activităţi proprii de protecţia mediului, executate de către personalul întreprinderii), cheltuieli curente externe (cheltuielile pentru servicii de protecția mediului cumpărate de la terți şi pentru taxele de mediu plătite), investiții și în cazul administrației publice, transferuri pentru protecția mediului (toate transferurile curente şi de capital care sunt destinate să sprijine activităţile care protejează mediul înconjurător).

Protecţia aerului şi a climatului include măsuri destinate prevenirii poluării prin modificări în cursul procesului: pentru protecţia aerului atmosferic şi pentru protecţia climatului şi a stratului de ozon; activităţi pentru tratarea gazelor de eşapament şi a aerului ventilat; activităţi de măsurare, control, analize de laborator şi prelucrare date.

Orizont 3 - Mediu - Investitii pentru protectia aerului si a climatului ca procent in PIB - test

Definiție: Investiţiile nete (noi) realizate reprezintă cheltuielile efectuate în anul de referinţă pentru lucrări de construcţii, de instalaţii şi de montaj, pentru achiziţionarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate creării de noi mijloace fixe pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucţia celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe existente şi al terenurilor preluate cu plată de la alte unităţi (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de încărcare-descărcare etc.), pentru protecţia mediului. Acestea sunt parte din cheltuielile pentru protecţia mediului.

Protecţia aerului şi a climatului include măsuri destinate prevenirii poluării prin modificări în cursul procesului: pentru protecţia aerului atmosferic şi pentru protecţia climatului şi a stratului de ozon; activităţi pentru tratarea gazelor de eşapament şi a aerului ventilat; activităţi de măsurare, control, analize de laborator şi prelucrare date.

Orizont 4 - Mediu - Productia de bunuri si servicii de mediu pentru protectia aerului inconjurator si a climatului - test
Definiție: Protecția aerului înconjurător și a climatului cuprinde măsuri și activități care vizează reducerea emisiilor în aerul înconjurător sau concentrațiile ambientale ale poluanților atmosferici, precum și măsuri și activități care vizează controlul emisiilor de gaze cu efect de seră și gaze care afectează negativ stratul de ozon stratosferic.
Orizont 4 - Mediu - Emisii de gaze cu efect de sera, pe activitati CAEN Rev.2
Definiție: Indicatorul evidenţiază emisiile de gaze cu efect de seră pe activități economice CAEN Rev.2, ca surse de emisii de gaze. Acest indicator măsoară emisiile gazelor cu efect de seră: dioxid de carbon (CO2), oxizi de azot (N2O), metan (CH4), hidrofluorocarburi (HFC), perflorocarburi (PFC) şi hexaflorura de sulf (SF6), prin potenţialul de încălzire globală (GWP). GWP se referă la capacitatea diferitelor gaze de a contribui la încălzirea globală în raport cu cel al dioxidului de carbon, pe un orizont de timp de 100 de ani.
Orizont 4 - Mediu - Decese cauzate de boli ale aparatului respirator si ale aparatului circulator
Definiție: Decedată este persoana căreia i-au încetat definitiv funcţiile vitale după trecerea unui timp oarecare de la naştere. Aparatul respirator constituie totalitatea organelor care servesc la schimbul gazos între organism şi mediu, asigurând organismul cu oxigen, indispensabil vieţii celulelor, şi eliminând din organism dioxidul de carbon rezultat din oxidări. Bolile cardiovasculare sau bolile cardiace sunt o categorie de boli care implică inima sau vasele sangvine. Sistemul cardiovascular (circulator) este un aparat care permite circularea sângelui şi limfei în corp pentru a transporta nutrienţi, oxigen, dioxid de carbon. Cauza de deces reprezintă boala, starea morbidă ori traumatismele şi otrăvirile “accidentale” sau “voluntare” care au contribuit sau provocat decesul.
Orizont 4 - Mediu - Emisiile medii de CO2/km care provin de la autoturisme noi
Definiție: Indicatorul este definit ca emisii medii-grame CO2/km pentru autoturismele noi în anul de referință. Emisiile raportate sunt bazate pe certificatul de conformitate și pot devia de la emisiile reale de CO2 privind autoturismele noi.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk