Orizont 4 - Mediu - Emisii de gaze cu efect de sera, pe activitati CAEN Rev.2

Domeniul: Orașe și comunități durabile

Subdomeniul: Calamități naturale și schimbări climatice

Emisiile de gaze cu efect de seră (GES) care provin din activitățile economice duc la creșterea temperaturii din atmosferă şi au un impact negativ asupra calității aerului.

În perioada analizată, emisiile de GES au avut o tendinţă descendentă, în anul 2018 înregistrându-se o scădere cu 27% faţă de anul 2008. Cea mai mare scădere, cu 47%, a fost înregistrată la activitatea de producţie şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, urmată de activitatea din industria extractivă (35%) și activitatea din industria prelucrătoare (33%), aceste scăderi fiind determinate de investiții substanțiale efectuate pentru modernizarea sistemului energetic și investiții pentru noi tehnologii și metode de producție industriale ecologice.

În cadrul activităților economice, atât în anul 2008, cât și în anul 2018, ponderea cea mai mare a emisiilor de gaze aparţine activității de producţie şi furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, urmată de activitatea din industria prelucrătoare. De asemenea, un rol important în poluarea aerului îl au emisiile de gaze din activitatea de transporturi. Printre măsurile întreprinse în vederea remedierii situației din domeniul transportului rutier, în cadrul Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto, se subvenționează casarea autovehiculelor cu grad înalt de emisii poluante și achiziționarea de mașini mai puțin poluante.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Mii tone echivalent CO2

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk