Orizont 1 - Social - Diferentele de gen la nivelul ocuparii pe piata muncii, pe grad de urbanizare - populatie 20-64 de ani - test

Domeniul: Inegalități reduse

Subdomeniul: Grupuri vulnerabile si ajutoare sociale

În ultimii 10 ani, zonele rurale au înregistrat o depreciere continuă a indicatorului care reflectă egalitatea de șanse și accesul pe piața muncii în rândul populației cu vârsta de 20-64 de ani, acesta ajungând la valoarea de 23,3 pp, cu 7,2 pp mai mult decât valoarea înregistrată în anul 2009. La popul opus se situează orașele mari, care înregistrează cea mai bună performanță, în sensul menținerii indicatorului la valoarea de 13,1pp. La nivel național, se evidențiază o tendință de ușoară creștere a decalajului dintre bărbați și femei cu vârsta de 20-64 de ani, în ceea ce privește ocuparea forței de muncă (plus 0,7 pp în anul 2019, comparativ cu anul 2018).

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk