Grupuri vulnerabile si ajutoare sociale
Reducerea polarizării sociale prin asigurarea creșterii constante, pe bază anuală, a veniturilor mici, alocațiilor pentru copii, tineri, vârstnici și persoane cu dizabilități, pensiilor, ajutoarelor sociale pentru alte grupuri vulnerabile sau defavorizate într-un cuantum superior celui mediu pe economie

INDICATORI NATIONALI

Orizont 1 - Social - Coeficientulul Gini
Definiţie: Coeficientul Gini evidenţiază ce procent din totalitatea veniturilor populaţiei ar trebui redistribuit, pentru a asigura o distribuţie perfect egală între toţi membrii societăţii.
Orizont 1 - Social - Rata saraciei relative, pe grupe de varsta si sexe
Definiţie: Rata sărăciei relative reprezintă ponderea persoanelor sărace (care au un venit disponibil pe adult-echivalent mai mic decât pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile) în totalul populaţiei. Adult – echivalent: unitate convenţională prin care se transformă componenţa unei gospodării în funcţie de caracteristicile persoanelor care o compun, în conformitate cu concepţia că obţinerea şi utilizarea resurselor într-o gospodărie diferă de la o persoană la alta datorită vârstei, ocupaţiei etc. Transformarea se face pe baza unei scale de echivalenţă care, în practica obişnuită, este scala OECD modificată, cu următorii coeficienţi: 1,0 pentru prima persoană adultă din gospodărie (capul gospodăriei); 0,5 pentru următorii adulţi (persoane de 14 ani şi peste) şi 0,3 pentru copiii în vârstă de până la 14 ani.
Orizont 1 - Social - Rata saraciei relative, pe regiuni de dezvoltare
Definiţie: Rata sărăciei relative reprezintă ponderea persoanelor sărace (care au un venit disponibil pe adult-echivalent mai mic decât pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile) în totalul populaţiei.
Orizont 1 - Social - Diferentele de gen la nivelul ocuparii pe piata muncii, pe grad de urbanizare - populatie 20-64 de ani - test
Definiție: Diferențele de gen la nivelul ocupării pe piața muncii, pe grad de urbanizare, reprezintă diferența între rata de ocupare a bărbaților și cea a femeilor, în funcție de cele trei tipuri de zone, astfel cum sunt stabilite prin clasificarea DEGURBA 2020 (orașe mari, orașe și suburbii și, respectiv, zone rurale). Rata de ocupare se calculează prin împărțirea numărului populației ocupate cu vârsta între 20 și 64 de ani la populația totală din aceeași grupă de vârstă.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk