Orizont 1 - Social - Rata saraciei relative, pe regiuni de dezvoltare

Domeniul: Inegalități reduse

Subdomeniul: Grupuri vulnerabile si ajutoare sociale

Sărăcia este inegal distribuită şi în profil regional. În anul 2019, cea mai redusă rată de sărăcie, excluzând regiunea Bucureşti-Ilfov, se întâlneşte în regiunile Vest şi Nord-Vest, unde doar 1 din 7 persoane se află în risc de sărăcie. Rata sărăciei a fost de 14 ori mai mare în regiunea Nord-Est şi de aproape 11 ori mai mare în regiunile Sud-Est şi Sud-Vest Oltenia comparativ cu regiunea Bucureşti-Ilfov.

Din analiza evoluţiei ratei sărăciei se observă că cele mai mari scăderi înregistrate în 2019, comparativ cu anul 2008, s-au întâlnit în regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest (-6 puncte procentuale, respectiv -5,3 puncte procentuale), Bucureşti - Ilfov şi Vest (-2,7 şi respectiv -1,4 puncte procentuale).

Creşteri ale ratei sărăciei în perioada analizată s-au înregistrat în regiunile Nord-Est (+7,7 puncte procentuale) şi Sud-Est (+5,0 puncte procentuale).

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk