Orizont 1 - Social - Ponderea persoanelor de 20-64 ani inactive ca urmare a desfasurarii obligatiilor familiale in total persoane inactive din aceeasi grupa de varsta, pe sexe - test

Domeniul: Egalitate de gen

Subdomeniul: Organizare și responsabilite în cadrul gospodăriei

În România se păstrează încă o diferență foarte mare între procentul femeilor inactive ca urmare a îndeplinirii responsabilităților familiale, cu vârsta cuprinsă între 20-64 de ani și cel al bărbaților inactivi din același motiv și din aceeași grupă de vârstă (peste 30 de procente). Anul 2009 a marcat începutul curbei ascendente a valorii indicatorului care măsoară inactivitatea femeilor cauzată de îndeplinirea sarcinilor de îngrijire a copiilor sau a adulților incapacitați, precum și de îndeplinirea altor responsabilități familiale. Într-adevăr, în ultimii ani, măsurile guvernamentale luate au facilitat bărbaților optarea, pe lângă concediul parental, pentru concediu de creștere copil (Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor). Asigurarea egalității de tratament și de șanse între bărbați și femei este o preocupare cheie a Pilonului european al drepturilor sociale. Așadar, pe lângă legislația existentă, sunt necesare acțiuni pozitive în toate domeniile, pentru a favoriza egalitatea proactivă între bărbați și femei.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk