Orizont 2 - Economic - Ponderea investitiilor nete a IMM in totalul investitiilor nete - test

Domeniul: Muncă decentă și creștere economică

Subdomeniul: Susținerea antreprenoriatului si a parteneriatelor public-privat

Ponderea investițiilor nete ale IMM -urilor în totalul investițiilor nete în întreprinderi se menține la peste 55%, începând din anul 2015. Un vârf al contribuției IMM-urilor la procesul investițional, ca procent în totalul investițiilor nete în întreprinderi, s-a înregistrat în anul 2016 (62,8%).

În anul 2018 se înregistrează o pondere a investițiilor nete a IMM-urilor în totalul investițiilor nete în întreprinderi de 57,9%, în creștere cu 0,8 puncte procentuale față de anul 2017.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk