Susținerea antreprenoriatului si a parteneriatelor public-privat
Sprijinirea activității întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului în rândul tinerilor prin încurajarea și susținerea financiară a start-up-urilor

INDICATORI NATIONALI

Orizont 2 - Economic - Ponderea investitiilor nete a IMM in totalul investitiilor nete - test
Definiție: Investițiile nete reprezintă cheltuielile efectuate pentru lucrări de construcții, de instalații și de montaj, pentru achiziționarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate creării de noi mijloace fixe, pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucția celor existente, precum și valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe existente și al terenurilor (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de încărcare-descărcare, etc.).
Orizont 2 - Economic - Structura pe surse de finantare a investitiilor nete realizate de IMM - test
Definiție: Investițiile nete reprezintă cheltuielile efectuate pentru lucrări de construcții, de instalații și de montaj, pentru achiziționarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate creării de noi mijloace fixe, pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucția celor existente, precum și valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe existente și al terenurilor (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de încărcare-descărcare, etc.).
Orizont 3 - Social - Rata tinerilor neocupati care nu urmeaza nicio forma de educatie sau de instruire (15-24 ani), pe sexe
Definiţie: Rata tinerilor neocupaţi care nu urmează nicio formă de educaţie sau de instruire (15-24 ani) reprezintă proporţia tinerilor de 15-24 ani care nu urmau nicio formă de instruire - formală sau non-formală - şi nici nu lucrau, în totalul tinerilor din aceeaşi grupă de vârstă.
Orizont 3 - Social - Rata tinerilor neocupati care nu urmeaza nicio forma de educatie sau de instruire (15-24 ani), pe medii de rezidenta
Definiţie: Rata tinerilor neocupaţi care nu urmează nicio formă de educaţie sau de instruire (15-24 ani) reprezintă proporţia tinerilor de 15-24 ani care nu urmau nicio formă de instruire - formală sau non-formală - şi nici nu lucrau, în totalul tinerilor din aceeaşi grupă de vârstă.
Orizont 4 - Social - Persoane ocupate care lucreaza de acasa ca procent din total populatie ocupata, pe sexe – test
Definiție: Persoane ocupate care lucrează de acasă, ca procent din total populație ocupată, sunt persoanele ocupate care și-au desfășurat activitatea profesională, în totalitate sau parțial, în acest mod, într-o perioadă de referință de 4 săptămâni.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk