Orizont 3 - Social - Rata tinerilor neocupati care nu urmeaza nicio forma de educatie sau de instruire (15-24 ani), pe sexe

Domeniul: Muncă decentă și creștere economică

Subdomeniul: Susținerea antreprenoriatului si a parteneriatelor public-privat

Rata tinerilor neocupaţi, cu vârste între 15 ‐ 24 de ani, care nu urmau nicio formă de educaţie sau de instruire (rata tinerilor NEET – Young people neither in employment nor in education and training) a fost, în anul 2019, de 14,7%, cu 2,3 puncte procentuale mai mare comparativ cu anul 2008. În perioada 2008-2019, punctul maxim a fost atins în anul 2015 (18,1%). Nivelul ratei tinerilor NEET relevă faptul că trecerea tinerilor de la sistemul de educaţie la piaţa muncii este îngreunată de anumite dificultăţi.

Creşterea accentuată a ratei NEET în perioada 2008 – 2011, cu 5,1 puncte procentuale (de la 12,4% la 17,5%), evidenţiază impactul destul de puternic al crizei asupra pieţei muncii în România. Din anul 2015 până în 2018, trendul a fost descrescător (de la 18,1% la 14,5%), în 2019 înregistrându-se o creştere nesemnificativă faţă de anul anterior (cu 0,2 puncte procentuale).

Pe sexe, rata tinerilor neocupaţi care nu urmează nicio formă de educaţie sau de instruire a fost mai mare în rândul populaţiei de sex feminin pe toată perioada analizată, comparativ cu a celei de sex masculin, diferenţa oscilând între 5,8 puncte procentuale (în 2008) şi 6,4 puncte procentuale (în 2019), maximul diferenţei fiind atins în 2016 (6,7 puncte procentuale).

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk