Orizont 2 - Social - Rata riscului de saracie sau excluziune sociala (AROPE), dupa statutul ocupational

Domeniul: Fără sărăcie

Subdomeniul: Incluziune socială

Unul dintre obiectivele României, asumat în Strategia Europa 2020, este reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială cu 580.000, până în anul 2020. În anul 2019, comparativ cu anul 2008, numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială a scăzut cu peste 3 milioane persoane, iar faţă de anul 2018 cu 287 mii persoane.

În anul 2019, rata riscului de sărăcie sau excluziune socială a fost 31,2%, în scădere cu 1,3 puncte procentuale comparativ cu anul precedent şi cu 13 puncte procentuale faţă de anul 2008. În general, se poate spune că rata riscului de sărăcie sau excluziune socială prezintă o situaţie mult mai nefavorabilă decât cea obţinută din analiza ratei de sărăcie propriu-zisă (31,2% faţă de 23,8% în anul 2019).

Caracteristicile demo-socio-economice ale persoanelor constituie factori determinanţi în apariţia şi creşterea riscului de sărăcie sau excluziune socială. Persoanele de sex feminin, copiii, persoanele cu nivel scăzut de instruire şi şomerii prezintă în medie, în perioada 2008 - 2019, cel mai mare risc de sărăcie sau excluziune socială. În anul 2019, aproape două treimi dintre şomeri (60,0% din total persoane de 18 ani şi peste) s-au situat în risc de sărăcie sau excluziune socială, cu 12,4 puncte procentuale mai puţin faţă de anul 2008.

Prin comparaţie, persoanele ocupate au un risc de sărăcie sau excluziune socială cu 38,1 puncte procentuale mai mic decât cel al şomerilor. În cazul persoanelor ocupate, s-a înregistrat o scădere de 12,4 puncte procentuale în perioada 2008-2019. Cea mai mare scădere a riscului de sărăcie sau excluziune socială în perioada analizată se observă în rândul pensionarilor (16,4 puncte procentuale).

Existenţa unei ocupaţii şi, în general, statutul ocupaţional, reprezintă o caracteristică de cea mai mare însemnătate în crearea unui cadru de viaţă care să asigure bunăstarea sau sărăcia persoanelor respective. De aici rezultă şi diferenţierile importante existente între riscul de sărăcie şi excluziune socială ale diferitelor categorii socio-ocupaţionale.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk