Incluziune socială
2. Dezvoltarea unui sistem național de indicatori de incluziune socială prin integrarea tuturor bazelor de date din sfera asistenței sociale în regim digitalizat care să țină cont de mobilitatea socială; monitorizarea anuală efectivă a rezultatelor pe baza acestor indicatori

INDICATORI NATIONALI

Orizont 2 - Social - Rata riscului de saracie sau excluziune sociala (AROPE), dupa statutul ocupational
Definiţie: Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) reprezintă ponderea, în total populaţie, a persoanelor aflate în cel puţin una din următoarele trei situaţii:

  • au venituri disponibile sub pragul de sărăcie (de 60% din venitul median disponibil pe adult-echivalent);
  • se află în stare de deprivare materială severă;
  • trăiesc într-o gospodărie cu intensitate foarte redusă a muncii.
Deprivarea materială severă se referă la cazul persoanelor care, din cauza lipsei resurselor financiare, nu îşi pot permite cel puţin patru din cele nouă elemente componente considerate esenţiale pentru un trai decent, cum ar fi: achitarea la timp, fără restanţe, a chiriei, ipotecii sau a unor facturi la utilităţi; asigurarea unei încălziri adecvate a locuinţei; posibilitatea de a face faţă unor cheltuieli neprevăzute; plata unei săptămâni de vacanţă anual; consumul de carne sau peşte cel puţin o dată la 2 zile; deţinerea unui televizor color; deţinerea unei maşini de spălat; deţinerea unui telefon (fix sau mobil); deţinerea unui autoturism personal. Persoanele care trăiesc într-o gospodărie cu intensitate foarte redusă a muncii, sunt persoanele (în vârstă de până la 60 de ani) din gospodăriile în care adulţii în vârstă de muncă au avut o activitate echivalentă cu mai puţin de 20% din potenţialul lor de muncă în ultimul an. În accepţiunea Anchetei asupra Calităţii Vieţii (ACAV), prin persoane în vârstă de muncă se înţeleg persoanele de 18-64 ani, care nu sunt copii dependenţi sau inactivi.
Orizont 2 - Social - Rata riscului de saracie sau excluziune sociala (AROPE), pe regiuni de dezvoltare

Definiţie: Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) reprezintă ponderea, în total populaţie, a persoanelor aflate în cel puţin una din următoarele trei situaţii:

  • au venituri disponibile sub pragul de sărăcie (de 60% din venitul median disponibil pe adult-echivalent);
  • se află în stare de deprivare materială severă;
  • trăiesc într-o gospodărie cu intensitate foarte redusă a muncii.

Orizont 2 - Social - Rata riscului de saracie sau excluziune sociala (AROPE), pe sexe si grupe de varsta

Definiţie: Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) reprezintă ponderea, în total populaţie, a persoanelor aflate în cel puţin una din următoarele trei situaţii:

  • au venituri disponibile sub pragul de sărăcie (de 60% din venitul median disponibil pe adult-echivalent);
  • se află în stare de deprivare materială severă;
  • trăiesc într-o gospodărie cu intensitate foarte redusă a muncii.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk