Orizont 2 - Social - Rata riscului de saracie sau excluziune sociala (AROPE), pe sexe si grupe de varsta

Domeniul: Fără sărăcie

Subdomeniul: Incluziune socială

Analiza ratei riscului de sărăcie sau excluziune socială prezintă variaţii de la un an la altul, dar per ansamblu, se observă o tendinţă de scădere. În anul 2019, riscul de sărăcie sau excluziune socială a scăzut semnificativ, comparativ cu anul 2008, atât în rândul femeilor, cât şi al bărbaţilor (cu 13,3 puncte procentuale, respectiv 12,7 puncte procentuale). Riscul de sărăcie sau excluziune socială este mai frecvent în rândul femeilor decât în rândul bărbaţilor.

În perioada analizată, 2008-2019, nu se observă diferenţe semnificative de gen în ceea ce priveşte riscul de sărăcie sau excluziune socială, cea mai mare diferenţă fiind de 2,9 puncte procentuale între persoanele de sex feminin şi cele de sex masculin (33,9%, respectiv 31,0%), în anul 2018.

Vârsta joacă un rol important în apariţia riscului de sărăcie sau excluziune socială. În anul 2019, incidenţa sărăciei sau excluziunii sociale este mai mare la tinerii din grupa de vârstă 18-24 ani (38,5%) și la copii (35,8%) scăzând la persoanele de 25-49 de ani (26,1%). Din analiza pe grupe de vârstă şi sexe, se observă că, în anul 2019, ponderea femeilor în vârstă de 65 de ani şi peste care se află în risc de sărăcie sau excluziune socială este cu 12,4 puncte procentuale mai mare decât a bărbaţilor din aceeaşi grupă de vârstă, la fel şi la cele din grupa de vârstă de 50-64 de ani, dar într-o măsură mult mai redusă, cu 1,8 puncte procentuale. Femeile şi bărbaţii din grupa de vârstă 25-49 ani se află în aceeaşi măsură în risc de sărăcie sau excluziune socială (26,3%, respectiv 26,0%).

În anul 2019, comparativ cu anul 2008, rata riscului de sărăcie sau excluziune socială pe grupe de vârstă şi sexe a evoluat diferit pe fiecare categorie. Cele mai pronunţate diferenţe s-au întâlnit la bărbaţii din grupa de vârstă 65 ani şi peste (în scădere cu 18,8 puncte procentuale în 2019 faţă de 2008), urmaţi de fetele de 0-17 ani (în scădere cu 18,3 puncte procentuale). De asemenea, cele mai mici scăderi, comparativ cu anul 2008, se observă la tinerii de 18-24 ani, de doar 5 puncte procentuale.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk