Orizont 3 - Mediu - Ponderea energiei regenerabile in consumul final brut de energie - test

Domeniul: Energie curată și la prețuri accesibile

Subdomeniul: Surse regenerabile de energie

Conform EUROSTAT, în anul 2018, ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie, în România, a fost de 23,9%. Valorarea acestui indicator depășește ținta europeană (20%) pentru anul 2020.

În perioada 2008-2018, cu excepția anilor 2011, 2017 și 2018 se observă o tendință de creștere continuă a ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie, ceea ce demonstrează promovarea surselor regenerabile de energie, încurajarea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk