Surse regenerabile de energie
Menținerea unui mix energetic optim prin valorificarea resurselor proprii, diversificarea surselor de import și a destinațiilor de export, modernizarea și eficientizarea instalațiilor existente viabile, promovarea surselor regenerabile de energie și a tehnologiilor de conversie cu emisii reduse de carbon

INDICATORI NATIONALI

Orizont 3 - Economic - Comertul exterior al Romaniei cu energie electrica
Definiție: Exporturile de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, ies de pe teritoriul economic al țării cu destinația restul lumii.
Orizont 3 - Economic - Comertul exterior al Romaniei cu gaze naturale - test
Definiție: Exporturile de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, ies de pe teritoriul economic al țării cu destinația restul lumii.
Orizont 3 - Mediu - Ponderea energiei regenerabile in consumul final brut de energie - test
Definiție: Indicatorul măsoară ponderea consumului de energie regenerabilă în consumul brut final de energie, în conformitate cu Directiva privind energia regenerabilă. Consumul final de energie brută este energie utilizată de consumatorii finali (consumul final de energie), plus pierderile de rețea și autoconsumul centralelor.
Orizont 3 - Mediu - Ponderea vehiculelor electrice in totalul parcului de vehicule - test
Definiție: Datele se referă la vehiculele înmatriculate la sfârșitul anului și anume: mopeduri și motociclete, autoturisme, autobuze și microbuze, autovehicule pentru transportul mărfurilor, vehicule rutiere pentru scopuri speciale, tractoare, remorci și semiremorci.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk