Orizont 3 - Mediu - Ponderea vehiculelor electrice in totalul parcului de vehicule - test

Domeniul: Energie curată și la prețuri accesibile

Subdomeniul: Surse regenerabile de energie

Ponderea vehiculelor electrice în parcul de vehicule este calculată ca raport la 1000 de vehic-ule între numărul total de vehicule electrice și numărul total de vehicule din parcul de vehic-ule la sfârșitul anului de referință.

Ponderea vehiculelor electrice este extrem de scăzută raportată la parcul de vehicule, abia în anul 2019 ajungând la 3.5‰ din parcul de vehicule, chiar dacă numărul de vehicule electrice, în anul 2019 față de anul 2018, a crescut semnificativ, cu 77,2%.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Promile

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk