Orizont 8 - Mediu - Valoarea productiei de bunuri si servicii de mediu

Domeniul: Consum și producție responsabile

Subdomeniul: Producție și consum durabile

Valoarea producţiei din sectorul de bunuri şi servicii de mediu, în anul 2018, a reprezentat 4.62% din valoarea producţiei din economia naţională. Valoarea producţiei totale de bunuri şi servicii de mediu, ca pondere în PIB, nu are o tendinţă constantă; prezintă o creştere în perioada 2012-2014 datorată, în principal, valorilor crescute în domeniul gestionarea deșeurilor, urmată de o scădere până în anul 2016. Cele mai mari valori se găsesc în domeniile: protecția aerului înconjurător și a climei, gestionarea apelor reziduale și gestionarea deşeurilor. Comparativ cu primul an din seria analizată, ponderea valorii producției de bunuri și servicii de mediu în PIB are o scădere, în anul 2018, cu aproximativ un punct procentual.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Milioane lei

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk