Producție și consum durabile
Ameliorarea procesului de urmărire statistico-economică și socială a modelelor de consum și de producție durabilă la nivel național, regional și local

INDICATORI NATIONALI

Orizont 8 - Mediu - Consumul intern de materiale
Definiție: Consumul intern de materiale (DMC - Domestic Material Consumption) cuprinde cantitatea totală de materiale utilizate direct în economie (extracția internă utilizată plus importurile, din care se exclud materialele care sunt exportate).
Orizont 8 - Mediu - Valoarea productiei de bunuri si servicii de mediu
Definiție: Valoarea producției se referă la bunuri și servicii de mediu disponibile pentru a fi utilizate în afara unității producătoare sau pentru propriul consum final și bunuri de mediu care rămân în stoc la sfârșitul perioadei în care sunt produse. În valoarea producției de bunuri și servicii de mediu este inclusă valoarea producției auxiliare.
Orizont 9 - Mediu - Rata de reciclare a deseurilor municipale
Definiție: Rata de reciclare a deșeurilor municipale, reprezintă raportul dintre cantitatea de deşeuri municipale reciclate și cantitatea de deşeuri municipale generate. Deşeurile munici-pale includ următoarele categorii de deşeuri: hârtie, carton, plastic, sticlă, metal, textile, deşeuri alimentare, deşeuri din parcuri şi grădini. Se exclud deşeurile din construcţii şi demolări. Deșeurile municipale constau în cea mai mare parte din deșeuri generate de gospo-dării, dar pot include, de asemenea, deșeuri similare generate de întreprinderile mici și de instituțiile publice și colectate de municipalitate.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk