Orizont 8 - Social - Numarul persoanelor condamnate definitiv pentru infractiuni de serviciu

Domeniul: Pace, justiție și instituții eficiente

Subdomeniul: Digitalizare

Combaterea corupției reprezintă un pas important în dezvoltarea durabilă a oricărei societăți. Pentru evidențierea eficienței măsurilor privind combaterea corupției, se poate analiza indicatorul privind numărul persoanelor condamnate definitiv pentru infracțiuni de serviciu, în special pentru cele referitoare la darea de mită, luarea de mită și traficul de influență.

În perioada 2008-2019, ponderea anuală a persoanelor condamnate definitiv pentru infracțiuni de serviciu privind darea de mită, luarea de mită și traficul de influență în totalul persoanelor condamnate definitiv a variat între un minim de 0,4% (în anii 2009, 2010) și un maxim de 1,1% (în anii 2016, 2017).

În această perioadă numărul persoanelor condamnate definitiv pentru infracțiuni de serviciu a variat de la un an la altul, de la 277 persoane în anul 2008, la 684 persoane în anul 2019, cu un minim atins în anul 2010 când au fost condamnate definitiv pentru infracțiuni de serviciu un număr de 193 persoane. În anul 2017 s-a înregistrat cel mai mare număr de persoane condamnate definitiv pentru infracțiuni de serviciu (1091 persoane).

În anul 2008, un număr de 168 de persoane au fost condamnate definitiv pentru una dintre infracțiunile de dare de mită, luare de mită sau trafic de influență, iar în anul 2019, pentru aceleași infracțiuni, au fost condamnate definitiv un număr de 228 de persoane. Cele mai multe persoane condamnate definitiv pentru dare de mită, luare de mită sau trafic de influ-ență s-au înregistrat în anul 2017 (395 persoane), iar cele mai puține în anul 2009 (125 per-soane).

Pe categorii de infracțiuni, anul 2017 a înregistrat cele mai multe persoane condamnate de-finitiv pentru cele trei infracțiuni (108 persoane pentru infracțiunea de dare de mită, 163 per-soane pentru infracțiunea de luare de mită și 124 de persoane pentru trafic de influență), iar ponderea persoanelor condamnate definitiv pentru aceste infracțiuni, în totalul persoanelor condamnate definitiv pentru infracțiuni de serviciu a fost de 36,2%.

Se observă astfel că, deși în anul 2017 s-au înregistrat cele mai multe condamnări pentru dare de mită, luare de mită și trafic de influență, ponderea acestor infracțiuni în totalul infracțiu-nilor de serviciu pentru care au fost condamnate definitiv persoanele a scăzut considerabil, de la 90,7% în anul 2010 și 92,6% în anul 2011, până la 33,3% în anul 2019.

Privită în ansamblu, perioada 2008-2019 nu a fost caracterizată de scăderea numărului de persoane condamnate definitiv pentru infracțiuni de dare de mită, luare de mită sau trafic de influență, ceea ce înseamnă că fenomenul corupției există, chiar dacă nu este semnificativ și nu putem evidenția premisele eradicării acestuia.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Numar persoane

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk