Orizont1 - Social - Standardul minim de cost pentru serviciile sociale, aprobat la nivel national, pe grupuri vulnerabil

Domeniul: Fără sărăcie

Subdomeniul: Servicii sociale

Standardul minim de cost al serviciilor sociale prezintă baremele valorice în vederea asigurării unui cost unitar pe tipuri de servicii la acelaşi nivel de calitate, în funcţie de nevoile beneficiarilor. În anii analizaţi, 2010, 2015 şi 2020, au fost înregistrate creşteri ale standardului minim de cost, pentru fiecare tip de serviciu social. Comparativ cu anul 2010, în anul 2020 cea mai mare creştere se constată la Serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, de peste 552%, urmată de Serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi de peste 129%. Aceste creşteri reflectă atât gradul de accesare a serviciilor sociale, cât şi adaptarea serviciilor sociale la nevoile beneficiarilor şi la resursele umane şi financiare existente.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Lei

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk