Prevenirea și combaterea poluării solului
Promovarea bunelor practici agricole pentru prevenirea și combaterea poluării solului

INDICATORI NATIONALI

Orizont 8 - Mediu - Ponderea suprafetei agricole ecologice in suprafata agricola totala pe CEPA 4

Definiţie: Suprafaţa cultivată ecologic reprezintă suprafaţa agricolă utilizată pe care se aplică metode de producţie ecologice şi care este certificată conform regulilor naţionale sau ale Comunităţii Europene.

Suprafaţa agricolă utilizată - reprezintă suprafaţa alcătuită din suprafaţa arabilă, păşuni permanente, culturi permanente şi grădini familiale, utilizate în cadrul exploataţiei, indiferent de modul de deţinere sau dacă este utilizată ca parte a unei suprafeţe comune.

CEPA 4 face parte din categoriile de activități de protecția mediului și reprezintă activități pentru protecția și remedierea solului, a apelor subterane și a apelor de suprafață și anume, măsuri și activități care vizează prevenirea infiltrării poluanților, curățarea solurilor și a corpurilor de apă și protecția solului de eroziune, salinizare și alte degradări fizice.

Orizont 8 - Mediu - Suprafata terenurilor amenajate cu lucrari de ameliorare si combatere a eroziunii solului, pe categorii de folosinta a terenurilor - test
Definiție: Suprafața amenajată pentru combaterea eroziunii solului - reprezintă complexul de lucrări hidrotehnice efectuate pentru reducerea sau stoparea degradării suprafeței solului prin îndepărtarea stratului fertil al acestuia sub acțiunea agenților geografici externi și efectuarea de lucrări de regularizare pentru evitarea scurgerilor de ape pluviale de pe versanți, pentru evitarea pagubelor provocate de inundații pe terenurile de la piciorul versantului.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk