Stimularea investițiilor
Încurajarea și sprijinirea, în condiții de egalitate, a investițiilor străine directe ca și a eforturilor investiționale proprii ale capitalului autohton cu accent pe sectoarele de înaltă și medie tehnicitate, creatoare de valoare adăugată sporită și care înglobează realizările de ultimă ora ale cercetării și dezvoltării tehnologice moderne, inclusiv în domeniul industriei de apărare

INDICATORI NATIONALI

Orizont 2 - Economic - Procent din PIB alocat pentru investitii, pe sectoare institutionale - test

Definiție: Indicatorul este definit ca formare brută de capital fix (FBCF) exprimată ca procent din PIB.

FBCF constă în achizițiile producătorilor rezidenți, minus cedările de active fixe într-o anumită perioadă, plus anumite adiționări la valoarea activelor neproduse realizate ca rezultat al activității productive a producătorilor sau a unităților instituționale. Activele fixe sunt active produse utilizate în producție mai mult de un an.

Indicatorul măsoară importanţa relativă a investiţiilor la dezvoltarea economiei naţionale, atât pe total cât şi pe sectoare instituţionale, definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010).

Orizont 2 - Economic - Forta de munca implicata in productia de inalta si medie tehnologie - test
Definiție: Datele se referă la populația activă din grupa de vârstă 25-64 de ani care este clasificată drept HRST (cu educație terțiară sau care este angajată în știință și tehnologie), ca procent din populația activă totală cu vârste între 25 și 64 de ani. Indicatorul este calculat pe baza datelor din mai multe domenii statistice și oferă informații agregate atât despre resursele umane angajate în high-tech cât și despre mobilitatea acestora de la un serviciu la altul (job-to job).
Orizont 3 - Economic - Cheltuieli totale cu activitati de cercetare-dezvoltare ca procent din PIB - test
Definiție: Acest indicator este definit ca procent al cheltuielilor realizate de către toate sectoarele de performanţă ale unei ţări pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, raportat la produsul intern brut (PIB).
Orizont 3 - Economic - Cifra de afaceri din inovare ca procent din cifra de afaceri totala, pe sectoare economice - test
Definiție: Indicatorul este definit ca fiind raportul dintre cifra de afaceri rezultată din produse noi pentru întreprindere şi noi pentru piaţă și cifra de afaceri totală a întreprinderilor.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk