TFE4101 - Tinta 10 - Social - Creditele acordate gospodariilor populatiei

Domeniul: Educație de calitate

Subdomeniul: 10. Cresterea nivelului de educatie financiara a cetatenilor

Creditele sunt fonduri date cu imprumut clientilor, exclusiv depozite plasate si titluri de natura datoriei negociabile. Creditele acordate gospodariilor populatiei si institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospdariilor populatiei sunt defalcate in: 1) credite pentru consum: credite acordate pentru finantarea in special a consumului personal de bunuri si servicii (automobile, mobila, aparatura electrocasnica, electronica, petrecerea vacante-lor si alte asemenea bunuri si servicii). Creditul pentru consum acordat intreprinderilor individuale/asociatiilor de persoane fara personalitate juridica se include in aceasta categorie daca imprumutul este utilizat cu preponderenta pentru consumul personal; 2) credite pentru locuinte: credite acordate in scopul investirii in locuinte pentru utilizare proprie sau pentru inchiriere, inclusiv in scopul construirii ori in scopul renovarii locuintelor. Acestea cuprind credite garantate cu proprietati rezidentiale care sunt folosite in scopul achizitionarii de locuinte, precum si alte credite pentru achizitionarea de locuinte efectuata pe baza unei garantii personale sau a altor forme de active. Creditele pentru locuinte acordate intreprinderilor individuale/asociatiilor de persoane fara personalitate juridica sunt cuprinse in aceasta categorie, cu exceptia cazului in care locuinta este utilizata cu preponderenta pentru dezvoltarea afacerilor, caz in care se raporteaza in categoria credite pentru dezvoltarea afacerilor; 3) credite pentru dezvoltarea afacerilor: credite acordate asociatiilor familiale si intreprinderilor individuale, altele decat cele inregistrate in categoriile credite pentru consum si credite pentru locuinte; 4) credite pentru alte scopuri: credite acordate gospodariilor populatiei si institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei, altele decat creditele pentru consum, creditele pentru locuinte si creditele pentru dezvoltarea afacerilor. Creditele pentru refinantare acordate gospodariilor populatiei si institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei se incadreaza in categoria in care este incadrat creditul refinantat.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Unitate de masura: Milioane lei

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk