10. Cresterea nivelului de educatie financiara a cetatenilor

INDICATORI NATIONALI

TFE4101 - Tinta 10 - Social - Creditele acordate gospodariilor populatiei
Creditele sunt fonduri date cu imprumut clientilor, exclusiv depozite plasate si titluri de natura datoriei negociabile. Creditele acordate gospodariilor populatiei si institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospdariilor populatiei sunt defalcate in: 1) credite pentru consum: credite acordate pentru finantarea in special a consumului personal de bunuri si servicii (automobile, mobila, aparatura electrocasnica, electronica, petrecerea vacante-lor si alte asemenea bunuri si servicii). Creditul pentru consum acordat intreprinderilor individuale/asociatiilor de persoane fara personalitate juridica se include in aceasta categorie daca imprumutul este utilizat cu preponderenta pentru consumul personal; 2) credite pentru locuinte: credite acordate in scopul investirii in locuinte pentru utilizare proprie sau pentru inchiriere, inclusiv in scopul construirii ori in scopul renovarii locuintelor. Acestea cuprind credite garantate cu proprietati rezidentiale care sunt folosite in scopul achizitionarii de locuinte, precum si alte credite pentru achizitionarea de locuinte efectuata pe baza unei garantii personale sau a altor forme de active. Creditele pentru locuinte acordate intreprinderilor individuale/asociatiilor de persoane fara personalitate juridica sunt cuprinse in aceasta categorie, cu exceptia cazului in care locuinta este utilizata cu preponderenta pentru dezvoltarea afacerilor, caz in care se raporteaza in categoria credite pentru dezvoltarea afacerilor; 3) credite pentru dezvoltarea afacerilor: credite acordate asociatiilor familiale si intreprinderilor individuale, altele decat cele inregistrate in categoriile credite pentru consum si credite pentru locuinte; 4) credite pentru alte scopuri: credite acordate gospodariilor populatiei si institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei, altele decat creditele pentru consum, creditele pentru locuinte si creditele pentru dezvoltarea afacerilor. Creditele pentru refinantare acordate gospodariilor populatiei si institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei se incadreaza in categoria in care este incadrat creditul refinantat.
TFF4102 - Tinta 10 - Social - Depozitele gospodariilor populatiei
Depozitele sunt sume datorate de institutiile de credit creditorilor (al-tele decat cele care provin din emisiunea de titluri de valoare nego-ciabile). Titlurile de valoare nenegociabile emise de institutiile de credit sunt incluse in categoria depozite. Titlurile de valoare nenegociabile care devin negociabile vor fi reclasificate ca titluri de natura datoriei emise. Categoria depozite cuprinde: a) Depozite overnight - depozitele convertibile in numerar si/sau transferabile la cerere prin cec, ordin de plata, debitare sau prin mijloace similare, fara intarzieri, restrictii sau penalitati semnificative. Depozitele overnight includ, fara a fi limitativ, urmatoarele elemente de activ: a1) conturi curente, purtatoare sau nu de dobanda; a2) depozite la vedere, purtatoare sau nu de dobanda; a3) cecuri de calatorie detinute; b) Depozitele la termen - depozitele netransferabile, care nu pot fi transformate in numerar inainte de un termen fix prestabilit sau care pot fi transformate in numerar inainte de termenul convenit numai cu plata unor penalitati. Sunt incluse, de asemenea, depozite de economii cu dobanda reglementata pentru care criteriul legat de scadenta nu este important (clasificat la intervalul de scadenta peste 2 ani). Produsele financiare care sunt reinnoite automat la scadenta trebuie sa fie clasificate in functie de scadenta cea mai apropiata in timp. Desi depozitele la termen pot prezenta posibilitatea de a fi rambursate inainte de ter-men in urma unei notificari prealabile sau pot fi rambursate la cerere sub rezerva platii unor penalitati, aceste caracteristici nu sunt considerate importante din punctul de vedere al clasificarii. c) Depozite rambursabile dupa notificare - depozite netransferabile, fara termen, care nu pot fi transformate in numerar decat dupa expirarea unei perioade notificate; inainte de expirarea perioadei notificate transformarea in numerar nu este posibila sau este posibila numai cu plata unor penalitati. Acestea includ depozite care, desi din punct de vedere legal pot sa fie lichidate la cerere, sunt supuse unor penalizari si restrictii in conformitate cu practicile nationale (clasificate la intervalul pana la 3 luni inclusiv) si conturi de investitii fara perioada notificata sau scadenta convenita, dar care prevad conditii de retragere restrictive (clasificate la intervalul peste 3 luni). d) Imprumuturi din operatiuni repo - contrapartida numerarului primit in schimbul titlurilor de valoare vandute de agentii raportori la un anumit pret, cu angajamentul ferm de rascumparare a acelorasi titluri de valoare (sau a unor titluri de valoare similare) la un pret ferm si la o data ulterioara prestabilita. Sumele primite de agentii raportori in schimbul titlurilor de valoare transferate unui tert ('achizitor temporar') sunt clasificate la 'contracte de report' daca exista un angajament ferm de rascumparare a titlurilor de valoare, iar nu doar optiunea de a face acest lucru. Urmatoarele variante de operatiuni de tip repo sunt clasificate la 'contracte de report': -sume primite in schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui tert sub forma unor imprumuturi de titluri de valoare garantate cu numerar; -sume primite in schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui tert sub forma unui contract de vanzare/rascumparare (sale/buy-back). Titlurile de valoare suport al operatiunilor de tip repo se inregistreaza conform regulii de la postul de activ titluri de natura datoriei. Operatiunile care implica transferul temporar de aur, garantate cu numerar, se regasesc, de asemenea, incluse la acest post. Categoria depozite include si imprumuturile primite (inclusiv imprumuturile subordonate) de catre institutiile financiare monetare, disponibilul din conturile curente ale clientelei, depozitele colaterale si depozitele garantii.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk