TFF4102 - Tinta 10 - Social - Depozitele gospodariilor populatiei

Domeniul: Educație de calitate

Subdomeniul: 10. Cresterea nivelului de educatie financiara a cetatenilor

Depozitele sunt sume datorate de institutiile de credit creditorilor (al-tele decat cele care provin din emisiunea de titluri de valoare nego-ciabile). Titlurile de valoare nenegociabile emise de institutiile de credit sunt incluse in categoria depozite. Titlurile de valoare nenegociabile care devin negociabile vor fi reclasificate ca titluri de natura datoriei emise. Categoria depozite cuprinde: a) Depozite overnight - depozitele convertibile in numerar si/sau transferabile la cerere prin cec, ordin de plata, debitare sau prin mijloace similare, fara intarzieri, restrictii sau penalitati semnificative. Depozitele overnight includ, fara a fi limitativ, urmatoarele elemente de activ: a1) conturi curente, purtatoare sau nu de dobanda; a2) depozite la vedere, purtatoare sau nu de dobanda; a3) cecuri de calatorie detinute; b) Depozitele la termen - depozitele netransferabile, care nu pot fi transformate in numerar inainte de un termen fix prestabilit sau care pot fi transformate in numerar inainte de termenul convenit numai cu plata unor penalitati. Sunt incluse, de asemenea, depozite de economii cu dobanda reglementata pentru care criteriul legat de scadenta nu este important (clasificat la intervalul de scadenta peste 2 ani). Produsele financiare care sunt reinnoite automat la scadenta trebuie sa fie clasificate in functie de scadenta cea mai apropiata in timp. Desi depozitele la termen pot prezenta posibilitatea de a fi rambursate inainte de ter-men in urma unei notificari prealabile sau pot fi rambursate la cerere sub rezerva platii unor penalitati, aceste caracteristici nu sunt considerate importante din punctul de vedere al clasificarii. c) Depozite rambursabile dupa notificare - depozite netransferabile, fara termen, care nu pot fi transformate in numerar decat dupa expirarea unei perioade notificate; inainte de expirarea perioadei notificate transformarea in numerar nu este posibila sau este posibila numai cu plata unor penalitati. Acestea includ depozite care, desi din punct de vedere legal pot sa fie lichidate la cerere, sunt supuse unor penalizari si restrictii in conformitate cu practicile nationale (clasificate la intervalul pana la 3 luni inclusiv) si conturi de investitii fara perioada notificata sau scadenta convenita, dar care prevad conditii de retragere restrictive (clasificate la intervalul peste 3 luni). d) Imprumuturi din operatiuni repo - contrapartida numerarului primit in schimbul titlurilor de valoare vandute de agentii raportori la un anumit pret, cu angajamentul ferm de rascumparare a acelorasi titluri de valoare (sau a unor titluri de valoare similare) la un pret ferm si la o data ulterioara prestabilita. Sumele primite de agentii raportori in schimbul titlurilor de valoare transferate unui tert ('achizitor temporar') sunt clasificate la 'contracte de report' daca exista un angajament ferm de rascumparare a titlurilor de valoare, iar nu doar optiunea de a face acest lucru. Urmatoarele variante de operatiuni de tip repo sunt clasificate la 'contracte de report': -sume primite in schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui tert sub forma unor imprumuturi de titluri de valoare garantate cu numerar; -sume primite in schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui tert sub forma unui contract de vanzare/rascumparare (sale/buy-back). Titlurile de valoare suport al operatiunilor de tip repo se inregistreaza conform regulii de la postul de activ titluri de natura datoriei. Operatiunile care implica transferul temporar de aur, garantate cu numerar, se regasesc, de asemenea, incluse la acest post. Categoria depozite include si imprumuturile primite (inclusiv imprumuturile subordonate) de catre institutiile financiare monetare, disponibilul din conturile curente ale clientelei, depozitele colaterale si depozitele garantii.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Unitate de masura: Milioane lei

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk