1. Eradicarea saraciei extreme pentru toti cetatenii

INDICATORI NATIONALI

TAB0112 - Tinta 1 - Social - RATA SARACIEI RELATIVE LA PRAGUL DE 40% DIN MEDIANA VENITURILOR DISPONIBILE PE ADULT-ECHIVALENT
Rata saraciei relative se defineste ca fiind ponderea persoanelor sarace (dupa metoda relativa de estimare) in totalul populatiei. Se considera sarace persoanele din gospodariile care au un venit disponibil pe adult-echivalent mai mic decat nivelul pragului de saracie. In mod curent, rata saraciei relative se determina pentru pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent. Definirea pragului de saracie ca procent de 60% din valoarea medianei distributiei persoanelor dupa nivelul venitului disponibil pe adult-echivalent reprezinta o conventie, stabilita insa pe baza unor considerente de ordin statistic. O prima forma de masurare a severitatii saraciei este calcularea ratelor de saracie vis-a-vis de diferite alte praguri, mai severe sau mai 'relaxate' decat cel standard, de 60%. Rata saraciei relative la pragul de 40% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent reprezinta ponderea persoanelor care au un venit disponibil pe adult-echivalent mai mic decat nivelul pragului de saracie de 40% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent, in totalul populatiei.
TAC0113 - Tinta 1 - Social - Rata riscului de saracie sau excluziune sociala (AROPE), pe sexe, grupe de varsta, regiuni de dezvoltare si macroregiuni

Rata riscului de saracie sau excluziune sociala (AROPE) este un indicator compozit adoptat la nivelul Uniunii Europene in cadrul Programului Europa 2020, de promovare a incluziunii sociale si reducere a saraciei, reprezentand ponderea in total populatie a persoanelor aflate in risc de saracie sau excluziune sociala. Persoanele care fac obiectul indicatorului AROPE sunt cele aflate in cel putin una din urmatoarele situatii: -au venituri disponibile inferioare pragului de saracie; -sunt in stare de deprivare materiala severa; -traiesc intr-o gospodarie cu intensitate foarte redusa a muncii. Deprivarea materiala severa se refera la cazul persoanelor care, din cauza lipsei resurselor financiare, nu isi pot permite cel putin patru din cele noua elemente componente considerate esentiale pentru un trai decent, cum ar fi: achitarea la timp, fara restante, a chiriei, ipotecii sau a unor facturi la utilitati; asigurarea unei incalziri adecvate a locuintei; posibilitatea de a face fata unor cheltuieli neprevazute; plata unei saptamani de vacanta anual; consumul de carne sau peste cel putin o data la 2 zile; detinerea unui televizor color; detinerea unei masini de spalat; detinerea unui telefon (fix sau mobil); detinerea unui autoturism personal. Persoanele care traiesc intr-o gospodarie cu intensitate foarte redusa a muncii, sunt persoanele (in varsta de pana la 60 de ani) din gospodariile in care adultii in varsta de munca au avut o activitate echivalenta cu mai putin de 20% din potentialul lor de munca in ultimul an. Prin persoane in varsta de munca se inteleg persoanele de 18-64 ani, care nu sunt copii dependenti sau inactivi.  

TAE0115 - Tinta 1 - Social - Indemnizatii de somaj - media lunara
Ajutorul de somaj si ajutorul de integrare profesionala reprezinta sumele acordate, la cererea persoanelor indreptatite, potrivit Legii nr. 1/1991, republicata in anul 1994 si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 47/1997, pe o perioada de cel mult 270 de zile calendaristice. Indemnizatia de somaj (conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca intrata in vigoare la data de 1 martie 2002) reprezinta o compensatie partiala a veniturilor asiguratului, ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant care nu s-au putut incadra in munca. Somerii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 3 luni, ulterior datei inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, beneficiaza de o prima de activare in valoare de 500 lei, neimpozabila. Alocatia de sprijin reprezinta suma ce s-a acordat persoanelor care au beneficiat de ajutorul de somaj, sau ajutorul de integrare profesionala si care nu au putut sa se incadreze in munca. Alocatia de sprijin se acorda pe o perioada de cel mult 18 luni (conform Legii nr.1/1991, republicata in anul 1994 si completata prin O.U.G. nr. 47/1997).
TAA0111 - Tinta 1 - Social - Numarul beneficiarilor propusi a fi platiti in cadrul programului ''Ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat''

Cadrul legislativ specific: Acest beneficiu de asistenta sociala este un ajutor financiar ce se acorda in baza Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, ajutor pentru a putea sprijini persoanele aflate in situatii de risc sa depaseasca starea de criza in care se afla. Ajutorul social se acorda lunar, in completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat.

MMSS prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) monitorizeaza platile efectuate precum si sumele acordate aferente acestui tip de beneficiu: http://mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/Asist_2020.pdf https://www.mmanpis.ro/informatii-de-interes-public/plati-efectuate-de-anpis/

TAD0114 - Tinta 1 - Social - Indicele inegalitatii veniturilor
Rata riscului de saracie sau excluziune sociala (AROPE) este un indicator compozit adoptat la nivelul Uniunii Europene in cadrul Programului Europa 2020, de promovare a incluziunii sociale si reducere a saraciei, reprezentand ponderea in total populatie a persoanelor aflate in risc de saracie sau excluziune sociala. Persoanele care fac obiectul indicatorului AROPE sunt cele aflate in cel putin una din urmatoarele situatii: -au venituri disponibile inferioare pragului de saracie; -sunt in stare de deprivare materiala severa; -traiesc intr-o gospodarie cu intensitate foarte redusa a muncii. Deprivarea materiala severa se refera la cazul persoanelor care, din cauza lipsei resurselor financiare, nu isi pot permite cel putin patru din cele noua elemente componente considerate esentiale pentru un trai decent, cum ar fi: achitarea la timp, fara restante, a chiriei, ipotecii sau a unor facturi la utilitati; asigurarea unei incalziri adecvate a locuintei; posibilitatea de a face fata unor cheltuieli neprevazute; plata unei saptamani de vacanta anual; consumul de carne sau peste cel putin o data la 2 zile; detinerea unui televizor color; detinerea unei masini de spalat; detinerea unui telefon (fix sau mobil); detinerea unui autoturism personal. Persoanele care traiesc intr-o gospodarie cu intensitate foarte redusa a muncii, sunt persoanele (in varsta de pana la 60 de ani) din gospodariile in care adultii in varsta de munca au avut o activitate echivalenta cu mai putin de 20% din potentialul lor de munca in ultimul an. Prin persoane in varsta de munca se inteleg persoanele de 18-64 ani, care nu sunt copii dependenti sau inactivi.
TAM0126 - Tinta 1 - Social - Rata riscului de saracie sau excluziune sociala (AROPE-definitie noua), pe sexe, grupe de varsta, regiuni de dezvoltare si macroregiuni
Rata riscului de saracie sau excluziune sociala (AROPE - noua definitie) este un indicator compozit adoptat la nivelul Uniunii Europene, de promovare a incluziunii sociale si reducere a saraciei, care a fost revizuit in 2021 pentru atingerea Obiectivului Europa 2030 privind saracia si excluderea sociala si reprezinta ponderea in total populatie a persoanelor aflate in risc de saracie sau excluziune sociala. Persoanele care fac obiectul indicatorului AROPE sunt cele aflate in cel putin una din urmatoarele situatii: -au venituri disponibile inferioare pragului de saracie; -sunt in stare de deprivare materiala si sociala ; -traiesc intr-o gospodarie cu intensitate foarte redusa a muncii (pentru persoanele in varsta de 0-64 ani) Deprivarea materiala si sociala se refera la persoanele si gospodariile care, din cauza lipsei resurselor financiare, nu-si pot permite 7 din cele 13 componente eseniale pentru un trai decent (sase la nivel individual si sapte la nivel de gospodarie), cum ar fi: -capacitatea de a face fata cheltuielilor neprevazute; -capacitatea de a putea plati o saptamana de vacanta pe an; -capacitatea de a achita la timp, fara restane, a chiriei, ipotecii sau a unor facturi la utilitati; -consumul de carne, peste sau echivalentul vegetarian cel putin o data la doua zile; -incalzirea corespunzatoare a locuintei; -accesul la un autoturism pentru uz personal; -inlocuirea mobilei uzate; -accesul la internet acasa in scop personal; -inlocuirea hainelor vechi/ uzate cu altele noi; -detinerea a doua perechi de incaltaminte (inclusiv o pereche pentru orice vreme); -cheltuirea unei sume oarecare de bani in fiecare saptamana pentru propria stare de bine; -participarea in mod regulat la activitati de petrecere a timpului liber; -intalnirea cu prietenii/ familia acasa sau in alta parte, cel putin o data pe luna, pentru a bea sau manca impreuna. Persoanele care traiesc intr-o gospodarie cu intensitate foarte redusa a muncii se refera la persoanele (in varsta de pana la 64 de ani) din gospodariile in care adultii in varsta de munca (18-64 ani) au avut o activitate echivalenta cu mai putin de 20% din potentialul lor de munca in ultimul an. Se exclud urmatoarele categorii: -studenti de 18-24 ani; -pensionari declarati sau care primesc oricare alta pensie cu exceptia celor cu pensie de urmas -persoane inactive din categoria de varsta de 60-64 ani

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk