Conservarea ecosistemelor
Asigurarea conservării, restabilirii și utilizării durabile a ecosistemelor de apă dulce terestre și interioare și a serviciilor acestora, în special păduri, zone umede, munți și terenuri aride, în conformitate cu obligațiile prevăzute de acordurile internaționale

INDICATORI NATIONALI

Orizont 3 - Mediu - Calitatea apelor de suprafata pe clase de calitate si pe lungime de cursuri de apa monitorizate
Definiție: Evaluarea calității apelor de suprafață constă în monitorizarea parametrilor biologici hidromorfologici, fizico-chimici, a poluanților prioritari sau a altor poluanți evacuați în cantități importante. Clasele de calitate sunt definite în funcție de alterările valorilor elementelor fizico-chimice, biologice, hidromorfologice și poluanți specifici.
Orizont 3 - Mediu - Resursele de apa asigurate potrivit gradului de amenajare
Definiție: Resursele de apă reprezintă potențialul hidrologic format din apele de suprafață și subterane în regim natural și amenajat, inventariate la începutul anului, din care se asigură alimentarea diverselor folosințe. Acestea pot fi utilizate în condiții economice pentru satisfacerea cerințelor de apă.
Orizont 3 - Mediu - Suprafata terenurilor pe care s-au executat regenerari artificiale
Definiție: Suprafaţa împădurită (regenerarea artificială) reprezintă ansamblul de lucrări de plantare de puieţi, butaşi şi lăstari fasonați (sade) sau de însămânţare a unei suprafeţe de teren cu scopul de a se crea noi arborete, atât pe terenuri forestiere de pe care a fost exploatat arboretul matur, cât şi pe terenuri lipsite de vegetaţie forestieră.
Orizont 3 - Mediu - Zone umede de importanta internationala
Definiție: Zonele umede de importanță internațională reprezintă acele arii naturale protejate al căror scop este asigurarea protecției și conservării siturilor naturale cu diversitate biologică specifică zonelor umede.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk