ODD 2 urmărește să pună capăt foametei și malnutriției și să asigure accesul la alimente sigure, hrănitoare și suficiente. Sistemele de producție a alimentelor durabile și rezistente sunt un factor cheie în atingerea acestui obiectiv. Punerea în aplicare a practicilor agricole durabile poate contribui la asigurarea viitoarei securități alimentare într-un scenariu de creștere a cererii și a schimbărilor climatice.

Realizarea acestui obiectiv depinde în mare măsură de investiții sporite în infrastructura rurală, de cercetare și dezvoltare agricolă. Chiar și cu creșteri favorabile ale producției agricole, securitatea alimentară și îmbunătățirea nutriției vor fi nesemnificative pentru mulți, dacă vor exista inechități pe piețele agricole mondiale.

Factorii de decizie politică au un rol important de jucat în promovarea sistemelor de producție durabile și asigurarea funcționării corecte a piețelor produselor alimentare și a accesului la informațiile de piață.

Monitorizarea ODD 2 vizează progresele realizate în:

  • lupta împotriva malnutriției
  • încurajarea agriculturii durabile
  • reducerea impactului negativ al producției agricole.

DOMENII

Agricultura ecologica și alimente sănătoase
Dezvoltarea unor programe pentru promovarea consumului de alimente sănătoase
Sprijinirea producției autohtone în domeniul agro-alimentar
3. Susținerea producției și diversificarea speciilor autohtone cu valoare genetică ridicată, dar deficitare pe piața internă, în domenii precum legumicultura, creșterea efectivelor la rasele valoroase de suine, taurine și bivoli, sectorul avicol, colectarea și comercializarea lânii, apicultură, pescuit și acvacultură, inclusiv prin stimularea cercetării-dezvoltării în domeniul agro-alimentar
Prevenirea și combaterea poluării solului
Promovarea bunelor practici agricole pentru prevenirea și combaterea poluării solului

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk