Accesul la sănătate
Ameliorarea capacității de diagnostic și tratament prin implementarea serviciilor de E-sănătate; dezvoltarea operațiunilor de screening și diagnosticare precoce pentru boli netransmisibile cu impact asupra sănătății publice (diferite forme de cancer, diabet, afecțiuni cardiovasculare și respiratorii), screening pre-concepțional, prenatal și neonatal; screening pentru boli infecțioase, inclusiv cele cu transmisie sexuală (hepatită, HIV/ SIDA, tuberculoză)

INDICATORI NATIONALI

Orizont 3 - Social - Numarul paturilor de spital pentru internare continua din Romania care revin, in medie, la 1000 locuitori
Definiţie: Numărul de paturi de spital care revine, în medie, la 1000 locuitori se calculează prin raportarea numărului de paturi pentru internare continuă din spitale şi unităţi asimilate spitalelor din anul de referință raportat la populaţia rezidentă la 1 iulie a anului de referință, calculată în condiţii de comparabilitate cu rezultatele Recensământului populaţiei şi locuinţelor - 2011 înmulţit cu 1000 şi se exprimă în număr de paturi de spital/1000 locuitori. În numărul de paturi de spital se includ şi paturile pentru internare continuă din centrele de sănătate cu paturi de spital. Nu sunt incluse paturile pentru internare din sanatorii, preventorii, unităţi medico-sociale. Nu sunt incluse paturile pentru spitalizare de zi.
Orizont 3 - Social - Nivelul investitiilor nete in domeniul sanatate si asistenta sociala
Definiție: Investiţiile nete reprezintă cheltuielile efectuate pentru lucrări de construcții, de instalații și de montaj, pentru achiziționarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate creării de noi mijloace fixe, pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucția celor existente, precum și valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe existente și al terenurilor (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de încărcare-descărcare, etc.). Datele se referă doar la investițiile nete ale întreprinderilor organizate ca societăţi comerciale.
Orizont 5 - Social - Procentul femeilor cu varste cuprinse intre 25-64 ani care au beneficiat de screening pentru cancer cervical in cadrul Programelor Nationale

Programele naționale de sănătate sunt un ansamblu organizat de activități și servicii, instituite prin lege în scopul prevenirii și tratării unor boli cu consecinţe grave asupra stării de sănătate a populației și, în unele cazuri (SIDA, TBC), cu risc epidemiologic crescut.

Definiţie: Procentul femeilor cu vârste cuprinse între 25-64 ani care au beneficiat de screening pentru cancer cervical reprezintă numărul de femei cu vârsta cuprinsă între 25 şi 64 de ani care au fost testate în ultimii 3 ani (anul de referinţă şi ultimii doi ani anteriori anului de referinţă) pentru cancer cervical raportat la 100 de femei din populaţia rezidentă feminină medie a ţării cu vârsta între 25 şi 64 de ani (vârsta eligibilă a participa în cadrul Programelor Naționale de Sănătate destinate diagnosticării cancerului cervical prin screening).

Notă metodologică: La calculul indicatorului, pentru anul 2012, s-au luat în considerare numai femeile testate în anul 2012, pentru anul 2013 s-au luat în calcul femeile testate în anul 2012 şi 2013, iar începând cu anul 2014, s-a calculat luând în considerare femeile testate în ultimii trei ani.

Orizont 5 - Social - Incidenta tuberculozei, hepatitei virale si sifilisului

Definiţie: Incidenţa prin boli infecţioase (precum TBC, hepatita virală, sifilis etc.) reprezintă numărul de cazuri noi de boli infecţioase care revine, în medie, la 100000 locuitori din populaţia rezidentă. Incidenţa (cazurile noi) la 100000 locuitori se calculează atât pentru întreaga clasă a bolilor infecţioase cât şi pentru fiecare boală în parte.

Tuberculoza (TBC) este o boală contagioasă, potenţial fatală, care poate afecta aproape orice parte a corpului, dar este în principal o infecţie a plămânilor. Este cauzată de un microorganism bacterian, denumit bacilul de tuberculoză sau bacilul Koch.

Hepatitele virale reprezintă un grup de afecţiuni care supun ficatul la agresiuni infecţioase (hepatitele virale A, B, C, D) caracterizate prin alterarea funcţiei hepatice ca urmare a multiplicării virusurilor în celulele acestuia.

Sifilisul este o boală infecţioasă determinată de infecţia cu bacteria Treponema Pallidum cu transmitere sexuală sau de la mamă la bebeluş (prin placentă sau la naştere) şi, uneori, prin transfuzii sau instrumentar medical nesterilizat, care poate determina complicaţii severe şi chiar decesul în cazul în care nu este administrat tratamentul adecvat.

Orizont 5 - Social - Incidenta SIDA, pe sexe

Definiţie: Incidenţa SIDA reprezintă numărul de cazuri nou diagnosticate de SIDA (inclusiv a celor care au evoluat din HIV în SIDA) care revin, în medie, la 100000 locuitori din populaţia rezidentă.

SIDA (sindromul imunodeficienţei umane dobândite) este o afecţiune provocată de virusul imunodeficienţei umane, HIV, care atacă şi distruge progresiv sistemul imunitar al organismului. Virusul Imunodeficienţei Umane (virusul HIV) este cel care, în urma infecției, declanșează Sindromul Imunodeficienței Umane (SIDA). Notă metodologică: Datele referitoare la pacienţii cu SIDA sunt furnizate din Registrul electronic al pacienţilor cu HIV/SIDA şi sunt actualizate anual, prin eliminarea din registru a persoanelor decedate sau diagnosticarea cu SIDA a unor persoane care anterior aveau HIV.

Diferenţele între valorile incidenţei SIDA la 100000 locuitori calculate pe plan internaţional şi cele calculate pe plan naţional derivă în principal din revizuirea anuală a datelor SIDA de către Institutul Naţional de Boli Infecţioase ''Profesor Doctor Matei Balş''.

Orizont 7 - Economic - Importul de provitamine si vitamine, naturale sau obtinute prin sinteza
Definiţie: Importurile de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, intră pe teritoriul economic al ţării provenind din restul lumii.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk