OBIECTIVE
ODD1 - Fără sărăcie
Indicatori Naționali
Orizont 2020
Ținte 2030
1. Eradicarea saraciei extreme pentru toti cetatenii 2. Reducerea cu cel putin jumatate a numarului de cetateni care traiesc in saracie relativa 3. Consolidarea sistemului national unitar a serviciilor de interventie de urgenta, reabilitare ulterioara si compensare a pierderilor in caz de calamitati naturale, accidente industriale sau evenimente climatice extreme
Barometre
Barometrul 3
Barometrul 6
Barometrul 7
Barometrul 24
Barometrul 25
Barometrul 26
Barometrul 37
Indicatori Europeni
ODD2 - Foamete “zero”
Indicatori Naționali
Orizont 2020
Ținte 2030
1. Eradicarea malnutritiei si mentinerea ratei obezitatii sub 10%, similar cu nivelul inregistrat in anul 2014 2. Finalizarea cadastrului agricol 3. Dublarea ponderii agriculturii in PIB-ul Romaniei, fata de anul 2018 4. Mentinerea si extinderea diversitatii genetice a semintlor, a plantelor cultivate si a animalelor de ferma si domestice si a speciilor salbatice inrudite 5. Cresterea gradului de valorificare a productiei agricole autohtone 6. Cresterea ponderii agriculturii ecologice in totalul productei agricole 7. Mentinerea si rentabilizarea unor ocupatii si metode traditionale de valorificare a plantelor medicinale si fructelor de padure in zona montana. Mentinerea traditiilor locale prin cresterea numarului de produse cu caracteristici specifice in ceea
Barometre
Barometrul 3
Barometrul 27
Barometrul 34
Barometrul 38
Indicatori Europeni
ODD3 - Sănătate și bunăstare
Indicatori Naționali
Orizont 2020
Ținte 2030
1. Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare si consiliere pentru promovarea preventiei si adoptarea unui stil de viata fara riscuri 2. Digitalizarea completa a sistemului de sanatate si implicit eliminarea documentelor si registrelor hard copy, pentru a eficientiza si a facilita interventiile medicale, pentru a asigura populatiei accesul rapid la servicii medicale de calitate, la 3. Reducerea prevalentei mortalitatii materne si infantile, a incidentei cancerului la san sau de col uterin si a sarcinilor la adolescente, avand ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile si defavorizate 4. Reducerea mortalitatii materne si mortalitatii neonatale, astfel incat sa se situeze sub media UE 5. Cresterea acoperirii vaccinale pana la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare intre autoritati, medici, pacienti, organizatii internationale cu experienta in acest domeniu, repre 6. Promovarea constientizarii bolilor psihice, reducerea stigmatului si crearea unui mediu in care cetatenii afectati se simt acceptati si unde pot cere ajutor 7. Stoparea imbolnavirii de tuberculoza si combaterea hepatitei si a altor boli transmisibile 8. Reducerea cu o treime a mortalitatii premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire si tratament si prin promovarea sanatatii si bunastarii mintale 9. Reducerea mortalitatii cauzate de boli cronice 10. Reducerea consumului de substante nocive
Barometre
Barometrul 4
Barometrul 5
Barometrul 8
Barometrul 28
Barometrul 30
Barometrul 34
Barometrul 41
Barometrul 39
Indicatori Europeni
ODD4 - Educație de calitate
Indicatori Naționali
Orizont 2020
Ținte 2030
1. Reducerea ratei de parasire timpurie a sistemului educational 2. Invatamant axat pe competente si centrat pe nevoile elevului, caruia sa-i fie oferita o mai mare libertate in definirea prioritatilor de studiu, prin masuri precum cresterea ponderii de materii optionale 3. Asigurarea faptului ca toti elevii dobandesc cunostintele si competentele necesare pentru promovarea dezvoltarii durabile, inclusiv prin educatia pentru dezvoltare durabila si stiluri de viata durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promov 4. Accentuarea rolului, in procesul educational, al educatiei civice, a principiilor si notiunilor despre o societate durabila pasnica si incluziva, egalitate de gen, despre valorile democratiei si pluralismului, despre valorile multiculturalismului, 5. Modernizarea sistemului de invatamant prin adaptarea metodologiilor de predare-invatare la folosirea tehnologiilor informationale ai cresterea calitatii actului educational 6. Organizarea invatamantului profesional si tehnic in campusuri special amenajate si dotate; pregatirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerintelor de pe piata muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv 7. Extinderea generalizata a facilitatilor pentru formarea si perfectionarea continua pe tot parcursul vietii, sporirea considerabila a participarii la sistemele formale si nonformale de cunoastere in vederea apropierii Romaniei de media performantel 8. Extinderea retelei de centre comunitare de invatare permanenta de catre autoritatile locale; continuarea cointeresarii companiilor in sprijinirea inrolarii angajatilor in asemenea programe 9. Cresterea substantiala a numarului de tineri si adulti care detin competente relevante, inclusiv competente profesionale, care sa faciliteze angajarea, crearea de locuri de munca decente si antreprenoriatul 10. Cresterea nivelului de educatie financiara a cetatenilor 11. Extinderea in educatia formala universitara a dezvoltarii durabile ca principii si specializare si accentuarea rolului cercetarii interdisciplinare in dezvoltarea unei societati durabile
Barometre
Barometrul 9
Barometrul 34
Barometrul 40
Indicatori Europeni
ODD5 - Egalitate de gen
Indicatori Naționali
Orizont 2020
Ținte 2030
1. Continuarea reducerii disparitatii salariale dintre sexe 2. Eliminarea tuturor formelor de violenta impotriva femeilor si fetelor, in sferele publice si private, inclusiv a traficului, exploatarii sexuale si a altor tipuri de exploatare 3. Asigurarea participarii depline si eficiente a femeilor si a egalitatii de sanse la ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor in viata politica, economica si publica
Barometre
Barometrul 10
Indicatori Europeni
ODD6 - Apă curată și sanitație
Indicatori Naționali
Orizont 2020
Ținte 2030
1. Cresterea substantiala a eficientei folosirii apei in activitatile industriale, comerciale si agricole; extinderea reutilizarii rationale a apelor tratate si reciclate in perspectiva atingerii obiectivelor economiei circulare 2. Cresterea substantiala a eficientei de utilizare a apei in toate sectoarele si asigurarea unui proces durabil de captare si furnizare a apei potabile, pentru a face fata deficitului de apa 3. Conectarea gospodariilor populatiei din orase, comune si sate compacte la reteaua de apa potabila si canalizare in proportie de cel putin 90% 4. Cresterea accesului la apa potabila pentru grupurile vulnerabile si marginalizate 5. Imbunatatirea calitatii apei prin reducerea poluarii, eliminarea depozitarii deseurilor si reducerea la minimum a produselor chimice si materialelor periculoase, reducand proportia apelor uzate netratate si sporind substantial reciclarea si reutil 6. Realizarea accesului la conditii sanitare si de igiena adecvate si echitabile pentru toti, acordand o atentie speciala celor in situatii vulnerabile
Barometre
Barometrul 11
Barometrul 35
Barometrul 42
Indicatori Europeni
ODD7 - Energie curată și la prețuri accesibile
Indicatori Naționali
Orizont 2020
Ținte 2030
1. Extinderea retelelor de transport si distributie pentru energie electrica si gaze naturale in vedea asigurarii accesului consumatorilor casnici, industriali si comerciali la surse sigure de energie la preturi acceptabile 2. Asigurarea securitatii cibernetice a platformelor de monitorizare a retelelor de productie, transport si distributie a energiei electrice si gazelor naturale 3. Decuplarea cresterii economice de procesul de epuizare a resurselor si de degradare a mediului prin sporirea considerabila a eficientei energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de status-quo) si folosirea extinsa a schemei EU ETS in cond 4. Cresterea ponderii surselor de energie regenerabila si a combustibililor cu continut scazut de carbon in sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi 5. Asigurarea unui cadru de reglementare stabil si transparent in domeniul eficientei energetice in vederea atragerii investitiilor 6. Sustinerea strategica a ponderii energiei electrice in totalul consumului casnic, industrial si in transporturi prin stabilirea unor norme de performanta pentru instalatii si aparatura
Barometre
Barometrul 12
Barometrul 32
Barometrul 43
Indicatori Europeni
ODD8 - Muncă decentă și creștere economică
Indicatori Naționali
Orizont 2020
Ținte 2030
1. Pastrarea in continuare a unui ritm al cresterii PIB superior fata de media UE pentru a sustine efortul de reducere a decalajelor in comparatie cu tarile europene avansate, paralel cu aplicarea principiilor dezvoltarii durabile si imbunatatirea co 2. Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care sustin activitatile productive, crearea locurilor de munca decente, antreprenorialul prin start-up, creativitatea si inovatia, si care incurajeaza formalizarea si cresterea intreprinderilor m 3. Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivitatii prin diversificare, modernizarea tehnologica si inovatie, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adaugata sporita si utilizarea intensiva a fortei de munca 4. Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, ecoturismului, turismului rural, balnear si cultural si imbunatatirea imaginii Romaniei ca destinatie turistica 5. Consolidarea capacitatii institutiilor financiare interne pentru a incuraja si a extinde accesul la servicii bancare, de asigurari si servicii financiare pentru toti
Barometre
Barometrul 13
Barometrul 29
Barometrul 31
Barometrul 44
Indicatori Europeni
ODD9 - Industrie, inovație și infrastructură
Indicatori Naționali
Orizont 2020
Ținte 2030
1. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile si puternice, inclusiv infrastructura regionala si transfrontaliera, pentru a sprijini dezvoltarea economica si bunastarea oamenilor, cu accent pe accesul larg si echitabil 2. Imbunatatirea sigurantei rutiere 3. Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficienta sporita in utilizarea resurselor si adoptare sporita a tehnologiilor si proceselor industriale curate si ecologice, toate tarile luand masuri in conformitate cu capacitatile respecti 4. Stimularea cu precadere a economiei digitale si investitiilor industriale care se situeaza in zona mai profitabila a lantului valoric, care fructifica si rezultatele eforturilor nationale de cercetare-dezvoltare-inovare si care se adreseaza unor p 5. Intarirea cercetarii stiintifice, modernizarea capacitatilor tehnologice ale sectoarelor industriale; incurajarea inovatiilor si cresterea semnificativa a numarului de angajati in cercetare si dezvoltare si sporirea cheltuielilor publice si privat 6. Promovarea industrializarii incluzive si durabile si sporirea ratei de ocupare 7. Cresterea accesului intreprinderilor mici industriale si de alta natura la servicii financiare, inclusiv la credite accesibile, si integrarea acestora in lanturi valorice si piete externe
Barometre
Barometrul 14
Barometrul 15
Barometrul 33
Barometrul 34
Barometrul 36
Barometrul 45
Indicatori Europeni
ODD10 - Inegalități reduse
Indicatori Naționali
Orizont 2020
Ținte 2030
1. Adoptarea politicilor, in special fiscale, salariale si de protectie sociala, in scopul reducerii progresive a inegalitatilor, respectiv a proportiei grupurilor dezavantajate 2. Aproprierea Romaniei de nivelul mediei UE, corespunzator anului 2030, din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltarii durabile 3. Reducerea discriminarii prin acordarea de sprijin organizatiilor neguvernamentale care activeaza in domeniul drepturilor omului
Barometre
Barometrul 16
Barometrul 46
Indicatori Europeni
ODD11 - Orașe și comunități durabile
Indicatori Naționali
Orizont 2020
Ținte 2030
1. Asigurarea accesului la conditii de locuire adecvate pentru toti cetatenii 2. Reducearea semnificativa a pierderilor economice provocate de inundatii si alunecarile de teren, imbunatatirea raspunsului colectiv si intarirea capacitatii de adaptare si revenire la nivel functional in cel mai scurt timp dupa producerea evenimen 3. Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la preturi echitabile, accesibile si durabile pentru toti, in special prin extinderea retelelor de transport public, acordand o atentie deosebita nevoilor celor aflati in situatii vulnerabile, f 4. Elaborarea si punerea in aplicare a unui program general de planificare spatiala si amenajare a teritoriului in corelare cu strategiile sectoriale la nivel national prin aplicarea conceptului de dezvoltare spatiala policentrica si echilibrata, car 5. Educarea si responsabilizarea populatiei pentru situati de risc seismic 6. Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferica le are asupra sanatatii umane si a mediului prin acordarea unei atentii deosebite calitatii aerului 7. Reducerea substantiala a numarului deceselor si bolilor provocate de produsele chimice periculoase de contaminarea aerului, apei si solului 8. Consolidarea eforturilor de protecte si salvgardare a patrimoniului cultural si natural, a elementelor de peisaj din mediul urban si rural 9. Implementarea prevederilor legale referitoare la productia, transportul, depozitarea, utilizarea si eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta pericole pentru sanatatea oamenilor s animalelor si pentru integrit
Barometre
Barometrul 17
Barometrul 31
Barometrul 34
Barometrul 47
Indicatori Europeni
ODD12 - Consum și producție responsabile
Indicatori Naționali
Orizont 2020
Ținte 2030
1. Trecerea etapizata la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rationala si responsabila a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs 2. Injumatatirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vanzare cu amanuntul si de consum s reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanturilor de productie si de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare 3. Reciclarea in proporte de 55% a deseurilor municipale pana in 2025 si 60% pana in 2030 4. Reciclarea in proportie de 65% a deseurilor de ambalaje pana in 2025 (materiale plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticla 70%, hartie si carton 75%) si 70% pana in 2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, 5. Colectarea separata a deseurilor menajere periculoase pana in 2022, a deseurilor biologice pana in 2023 si materialele textile pana in 2025 6. Stabilirea de scheme obligatorii de raspundere extinsa a producatorilor pentru toate ambalajele pana in 2024 7. Implementarea practicilor durabile de achizitii publice verzi, in conformitate cu prioritatile nationale si politicile europene
Barometre
Barometrul 19
Barometrul 34
Barometrul 48
Indicatori Europeni
ODD13 - Acțiune climatică
Indicatori Naționali
Orizont 2020
Ținte 2030
1. Consolidarea rezilientei si capacitatii de adaptare a Romaniei la riscurile legate de clima si dezastre naturale 2. Imbunatatirea capacitatii de reactie rapida la fenomene meteorologice extreme intempestive de mare intensitate 3. Imbunatatirea educatiei, sensibilizarii si capacitatii umane si institutionale privind atenuarea schimbarilor climatice, adaptarea, reducerea impactului si alerta timpurie 4. Intensificarea eforturilor Romaniei pentru a realiza tranzitia de la economie verde, cu emisii reduse de dioxid de carbon, rezilienta la schimbarile climatice si pentru integrarea masurilor de adaptare la schimbarile climatice in sectoarele vulner
Barometre
Barometrul 20
Barometrul 49
Indicatori Europeni
ODD14 - Viața acvatică
Indicatori Naționali
Orizont 2020
Ținte 2030
1. Prevenirea si reducerea semnificativa a poluarii marine de toate tipurile, in special de la activitatile terestre, inclusiv poluarea cu deseuri marine si poluarea cu nutrienti 2. Minimizarea si gestionarea impactului acidificarii mediului apelor marine, inclusiv prin cooperare stiintifica sporita la toate nivelurile 3. Dezvoltarea responsabila si sustenabila a activitatilor de pescuit la speciile salbatice si de acvacultura cu respectarea cotelor si metodelor stabilite prin lege si mentinerea, in limite rezonabile, a viabilitatii indeletnicirilor traditionale in 4. Atragerea celorlalte state riverane Marii Negre in actul de management durabil al resurselor acvatice vii
Barometre
Barometrul 50
Indicatori Europeni
ODD15 - Viața terestră
Indicatori Naționali
Orizont 2020
Ținte 2030
1. Dezvoltarea infrastructurii verzi si folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale (in special in luncile Dunarii, afluentilor acesteia si in Delta) prin gestionare integrata a bazinelor hidrografice si zonelor umede 2. Conservarea si protejarea zonelor umede, intre care se afla si Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, zona umeda unicat in Europa, ca parte a patrimoniului natural european si mondial 3. Asigurarea conservarii ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversitatii acestora, in scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esentiale pentru dezvoltare durabila 4. Sustinerea institutiilor si infrastructurilor de cercetare-dezvoltare de interes national si European pentru studierea, gestionarea, protejarea si conservarea diversitatii patrimoniului natural 5. Gestionarea durabila a padurilor, eliminarea defrisarilor abuzive si a taierilor rase, introducerea unui sistem informatic integrat pentru monitorizarea exploatarii si transportului masei lemnoase, inclusiv la punctele de frontiera, reglementarea 6. Tranzitia catre o economie circulara prin abordari complementare ce implica metode traditionale si tehnologii de ultima generate pentru restabilirea/refacerea capitalului natural si reducerea dependentei de fertilizatorii sintetici si de pesticide 7. Combaterea desertificarii, restaurarea terenurilor si solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de desertificare, seceta si inundatii
Barometre
Barometrul 22
Barometrul 50
Indicatori Europeni